[1]
M. Stanny, „Zróżnicowanie poziomu rozwoju funkcji gospodarczych obszarów wiejskich w Polsce – ujęcie typologiczne”, wir, nr 3 (140), s. 116–129, wrz. 2008.