[1]
P. Mikiewicz, „Specyfika kapitału społecznego polskiej wsi – preliminaria teoretyczne i możliwe obszary badań w odniesieniu do edukacji”, wir, nr 3 (140), s. 85–103, wrz. 2008.