[1]
Redakcja Wsi i Rolnictwa, „Od redakcji. Pięć dekad krzewienia wiedzy o wsi i rolnictwie. Z okazji wydania 200. numeru kwartalnika Wieś i Rolnictwo”, wir, nr 3 (200), s. 7–8, paź. 2023.