[1]
D. Czykier-Wierzba, „Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007–2013”, wir, nr 3 (140), s. 49–66, wrz. 2008.