[1]
K. Gorlach i G. Foryś, „Ruchy społeczne jako instrument walki o sprawiedliwość społeczną. Kilka refleksji na przykładzie protestów (nie tylko) polskich rolników”, wir, nr 1 (198), s. 55–71, maj 2023.