[1]
J. Zegar, „Refleksje nad ewolucją wsi”, wir, nr 3 (140), s. 37–43, wrz. 2008.