[1]
J. Najbor, „Czy polska socjologia wsi ma przyszłość? Recenzja książki Andrzeja Kalety, Szkice o polskiej socjologii wsi”, wir, nr 3 (196), s. 149–153, luty 2023.