[1]
J. Wilkin, „Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich”, wir, nr 3 (140), s. 18–28, wrz. 2008.