[1]
E. Wilczyńska, A. Pawłowska, M. Dudek, V. Krupin, i Łukasz Komorowski, „Pięć debat na pięćdziesięciolecie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – relacja młodych badaczy”, wir, nr 2 (195), s. 147–158, grudz. 2022.