[1]
S. Kowalczyk, „Czy gospodarstwa rolne zainteresowane są maksymalizacją dochodów, czy swoich aktywów? Recenzja książki Aleksandra Grzelaka, Dochody a aktywa w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej”, wir, nr 2 (195), s. 135–146, grudz. 2022.