[1]
J. Górecki, „Profesor dr hab. Marek Władysław Kłodziński jako Człowiek i Uczony”, wir, nr 3 (140), s. 10–17, wrz. 2008.