[1]
J. Wojciechowska-Solis, M. Śmiglak-Krajewska, i S. Kalinowski, „Atrakcyjność i preferowanie wybranych form turystyki na obszarach wiejskich Polski Wschodniej – w badaniu opinii i wyborów turystów”, wir, nr 2 (195), s. 101–134, grudz. 2022.