[1]
A. Czarnecka i W. Krupowicz, „Nowe podejście do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w procesie scalenia gruntów – doświadczenia z wykorzystania zogniskowanych wywiadów grupowych i crowdsourcingu”, wir, nr 2 (195), s. 83–100, grudz. 2022.