[1]
M. Dudek, „Sprawozdanie z konferencji «Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 30 lat doświadczeń i perspektywy» zorganizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN”, wir, nr 1 (194), s. 121–128, wrz. 2022.