[1]
N. Goba, B. Gweshengwe, A. Mabaso, i F. Kapungu, „Skuteczność środków ograniczania ubóstwa na obszarach podmiejskich Zimbabwe na przykładzie regionu podmiejskiego Mutasa South”, wir, nr 1 (194), s. 57–76, wrz. 2022.