[1]
K. Zajda, „Współpraca podmiotów lokalnej polityki społecznej a systemy innowacji społecznych w gminach wiejskich”, wir, nr 1 (194), s. 41–55, wrz. 2022.