[1]
J. Bielec, „Sprawozdanie z seminarium Nauka i edukacja w rozwoju obszarów wiejskich”, wir, nr 2 (139), s. 189–193, cze. 2008.