[1]
W. Sroka, K. Król, i R. Matysik-Pejas, „Rolnictwo miejskie w światowym i polskim piśmiennictwie oraz w dokumentach planistycznych wybranych miast Polski: Urban Agriculture in Polish and International Scholarly Literature and in Planning Documents of Selected Polish Cities”, wir, nr 3 (192), s. 71–98, luty 2022.