[1]
K. Gruziel i M. Wasilewski, „Podatek rolny a podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych – konsekwencje zmian”, wir, nr 2 (139), s. 157–175, cze. 2008.