[1]
J. Kluba i B. Szczepańska, „Pracownicy wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego wobec zmian własnościowych”, wir, nr 1 (190), s. 37–57, lip. 2021.