[1]
A. Paprot-Wielopolska, „Powojenne rolnictwo na Żuławach a przeobrażenia krajobrazu kulturowego i społecznego regionu w świetle materiałów źródłowych, pamiętnikarskich i narracji rolników”, wir, nr 1 (190), s. 13–36, lip. 2021.