[1]
J. Kałowska i A. Poczta-Wajda, „Walory naturalnego środowiska jako determinant rozwoju turystyki wiejskiej w Wielkopolsce”, wir, nr 2 (139), s. 115–128, cze. 2008.