[1]
M. Stanny, „Ciągłość i zmiana – sto lat rozwoju polskiej wsi – wielowymiarowy dialog naukowy”, wir, nr 4 (185), s. 7–24, grudz. 2019.