[1]
S. Kalinowski, „Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju”, wir, nr 3 (180), s. 93–112, wrz. 2018.