[1]
K. S. Howe, „Przeciwko dobru publicznemu. Wpływ ekonomii i polityki na Park Narodowy New Forest w południowej Anglii”, wir, nr 2 (179), s. 85–112, cze. 2018.