[1]
S. Świtek, „Jak zachować wysoki poziom bioróżnorodności na obszarach rolniczych w Polsce? Identyfikacja najważniejszych problemów badawczych”, wir, nr 4 (177), s. 115–138, grudz. 2017.