[1]
M. Halamska, S. Michalska, i R. Śpiewak, „Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. Tom 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania”, wir, nr 3 (176), s. 147–153, wrz. 2017.