[1]
D. Guzal-Dec i M. Zwolińska-Ligaj, „Rola lokalnych grup działania w wielofunkcyjnym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium przypadku regionu lubelskiego (Polska)”, wir, nr 3 (176), s. 97–120, wrz. 2017.