[1]
D. Freshwater, „Znaczenie wzrostu atrakcyjności i możliwości zatrudnienia pozarolniczego dla małych gospodarstw rolnych”, wir, nr 3 (176), s. 11–33, wrz. 2017.