[1]
M. Głodowska i A. Gałązka, „Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko w koncepcji rozwoju zrównoważonego”, wir, nr 2 (175), s. 147–165, cze. 2017.