[1]
K. Luzar-Błaż, M. Grodzińska-Jurczak, i J. Cent, „Partycypacja społeczna w zarządzaniu terenami chronionymi na przykładzie obszaru Natura 2000 – Dolinki Jurajskie”, wir, nr 2 (175), s. 49–67, cze. 2017.