[1]
M. Flis i B. Rataj, „Szkody łowieckie – nowe podejście do problemu”, wir, nr 1 (174), s. 149–161, mar. 2017.