[1]
J. Bański, „Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej”, wir, nr 1 (174), s. 7–22, mar. 2017.