[1]
M. Wieruszewska, „Rural Landscape as a Value of Cultural Heritage [Krajobraz wiejski jako wartość dziedzictwa kulturowego]”, wir, nr 4 (173), s. 179–194, grudz. 2016.