[1]
R. Śpiewak, „The Social Process of Defining Quality Food, Based on the Opinions of Polish Consumer Cooperative Members [Społeczny proces definiowania wysokiej jakości żywności w świetle opinii członków polskich kooperatyw spożywczych]”, wir, nr 4 (173), s. 123–139, grudz. 2016.