[1]
K. Szafraniec i P. Szymborski, „Transition from Education to Employment: A Specific Character of Rural Youth of the Selected Post-communist Countries [Przejście od edukacji do zatrudnienia – specyfika wiejskiej młodzieży wybranych krajów postkomunistycznych]”, wir, nr 4 (173), s. 101–121, grudz. 2016.