[1]
V. Krupin, „Restructuring of the Rural Economy in Ukraine: Undergoing Processes and New Directions [Restrukturyzacja gospodarki wiejskiej Ukrainy: zachodzące procesy i nowe kierunki]”, wir, nr 4 (173), s. 65–79, grudz. 2016.