[1]
M. Kłodziński i P. Zarębski, „Spatial Determinants of Business Location in Rural Areas [Uwarunkowania przestrzenne aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich]”, wir, nr 4 (173), s. 49–64, grudz. 2016.