[1]
M. Stanny, A. Rosner, i E. Kozdroń, „Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland [Zmiany rozkładu przestrzennego poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce]”, wir, nr 4 (173), s. 29–47, grudz. 2016.