[1]
K. Zawalińska, A. Ciechomska, i B. Jendrzejewski, „Challenges for Modelling CAP 2014–2020 within CGE Model Framework [Wyzwania w odwzorowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020 w modelach równowagi ogólnej]”, wir, nr 4 (173), s. 9–28, grudz. 2016.