[1]
K. Zajda, „Uwarunkowania uczestnictwa młodzieży wiejskiej w procesie innowacji społecznych”, wir, nr 3 (172), s. 111–127, wrz. 2016.