[1]
D. Guzal-Dec i M. Zwolińska-Ligaj, „Natura 2000 w województwie lubelskim – bariera czy wykorzystana szansa rozwoju samorządów gminnych?”, wir, nr 3 (172), s. 87–109, wrz. 2016.