[1]
Z. Sawicka i P. Fogel, „Zmiany funkcjonalne a przekształcenia ziemi rolnej na cele pozarolnicze na obszarach rozdrobnionych agrarnie”, wir, nr 1 (170), s. 165–185, mar. 2016.