[1]
J. Cent, M. Grodzińska-Jurczak, A. Pietrzyk-Kaszyńska, i J. Gutowska, „Zarządzanie obszarami Natura 2000 w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju wsi – aktualne wyzwania i konflikty”, wir, nr 3 (168), s. 91–106, wrz. 2015.