[1]
P. Zarębski, „Typy obszarów wiejskich w Polsce ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i dynamikę przedsiębiorstw”, wir, nr 3 (168), s. 63–77, wrz. 2015.