[1]
M. Kołodziejczak, „Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej”, wir, nr 2 (167), s. 169–192, cze. 2015.