[1]
K. Heffner, „Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”, wir, nr 2 (167), s. 83–103, cze. 2015.