[1]
A. Domaradzka, „Recenzja książki Ilony Matysiak Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny”, wir, nr 1.2 (166.2, s. 163–166, mar. 2015.