[1]
M. Biejat i K. Wójcikowska, „O roli tradycji we współczesnej działalności kół gospodyń wiejskich”, wir, nr 1.2 (166.2, s. 97–109, mar. 2015.