[1]
M.-C. Maurel, „From disappearance to recovery: family farming in Central Europe Questioning the path dependency hypothesis (Od zaniku do odrodzenia: rolnictwo rodzinne w Europie Centralnej Kwestionując hipotezę zależności od ścieżki rozwoju)”, wir, nr 1.1 (166.1), s. 79–105, mar. 2015.